Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden

Veiligheid is belangrijk, om in vrijheid en vertrouwen te kunnen leven. Maar de wereld en de dreigingen veranderen. De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden is opgesteld om voorbereid te zijn op dreigingen. En de nationale veiligheid te beschermen.   

De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden

Onze veiligheid is een groot goed. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. Maar de wereld verandert, en daarmee ook de dreigingen. Dat zijn er steeds meer, ze zijn veelzijdig en met elkaar verweven.

Zoals internationale spanningen, militaire en digitale dreiging, maar ook pandemieën en klimaat- en natuurrampen. We kunnen ons niet veroorloven daar naïef over te zijn.

De manier waarop we ons hele Koninkrijk beschermen moet daarom óók veranderen. Het is belangrijker dan ooit dat we alert en voorbereid zijn.

De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden legt de basis onder een weerbare toekomst.
 
Dit zijn de uitgangspunten van de strategie. Zij bepalen de koers voor de komende zes jaar:

  1. De strategie geeft richting aan wat we gaan doen op nationale veiligheid. En het vormt de kapstok voor hoe dit vervolgens wordt uitgevoerd. Voor moedwillige en niet-moedwillige dreigingen, altijd in samenhang bekeken.
  2. Wij kijken verder dan onze eigen grenzen. Buitenlandse en binnenlandse veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dreigingen starten of stoppen niet bij onze grenzen.
  3. De strategie biedt de koers voor het hele Koninkrijk. Maar houdt oog voor de verschillen. En met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid voor nationale veiligheid.
  4. De focus ligt op risicobeheersing, geen risico-uitsluiting. Want absolute veiligheid bestaat niet. Wel kunnen we de kans op een dreiging verkleinen, en de mogelijke impact ervan verminderen.
  5. De inzet van iedereen is nodig. Van de overheid, maar juist ook van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze veiligheid. En alleen zo verhogen we onze weerbaarheid.

Met deze strategie zorgen we voor een weerbaar en veerkrachtig Koninkrijk. Want onze veiligheid verdient de sterkste vorm van bescherming.

Kijk op www.rijksoverheid.nl/veiligheidsstrategie om meer te lezen (in beeld)