Reactie Yeşilgöz-Zegerius op het OvV-rapport ‘Bewaken en beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties’

Na de moorden op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces heeft voormalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2021 gevraagd in een onderzoek na te gaan welke lessen getrokken kunnen worden uit de beveiligingssituaties van deze drie personen. Vandaag heeft de Onderzoeksraad het onderzoeksrapport en de aanbevelingen gepresenteerd.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©NCTV

“De afschuwelijke moorden op Reduan, Derk Wiersum en Peter R. de Vries staan in ons geheugen gegrift. Nederland werd opgeschrikt door de daden van nietsontziende criminelen. Het is belangrijk dat er genoegdoening komt voor de nabestaanden door de daders strafrechtelijk te vervolgen en via dit onderzoek duidelijkheid te scheppen over de periode in aanloop naar de drie moorden”, aldus minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius. 

Afgelopen jaren heeft het kabinet al stevige verbeteringen ingezet en investeringen gedaan om het stelsel van bewaken en beveiligen te verstevigen en toekomstbestendig te maken. De toegenomen dreiging, specifiek uit de georganiseerde criminaliteit, maakt dat het aantal personen en objecten dat langdurig – soms zelfs vele jaren – intensief bewaakt en beveiligd wordt fors toegenomen is. Daarom zijn er sinds 2021 miljoenen extra geïnvesteerd zodat er meer capaciteit komt om mensen te bewaken en beveiligen, staat de te beveiligen persoon nu meer centraal en wordt er gewerkt aan beveiligingsmaatregelen op maat.

Het kabinet bedankt de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor de grondige analyse en aanbevelingen en onderschrijft de urgentie die het onderzoeksrapport uitdraagt. De toegenomen dreiging, permanente druk op het stelsel bewaken en beveiligen en de aanbevelingen van de Onderzoeksraad zullen gezamenlijk moeten leiden tot verdere hervorming van het stelsel.

Verantwoordelijkheden NCTV

De NCTV heeft in het stelsel bewaken en beveiligen twee verantwoordelijkheden. Ten eerste is de NCTV stelselverantwoordelijke, wat betekent dat de NCTV de coördinatie van het stelsel beheert: van informatievoorziening, duiding en analyse tot besluitvorming en uitvoering. De NCTV zorgt ervoor dat de taken en rollen goed worden verdeeld en dat de juridische kaders waarbinnen dat gebeurt helder zijn, zodat het stelsel adequaat kan functioneren. Ook evalueert de NCTV (de werking van) het stelsel, als onderdeel van kwaliteitsbewaking.

Daarnaast heeft de NCTV de verantwoordelijkheid voor een beperkte groep personen, objecten en diensten: het Rijksdomein. De Coördinator Bewaken en Beveiligen (CBB) van de NCTV besluit namens de minister tot het nemen van bewakings- en beveiligingsmaatregelen voor de groepen die binnen dit Rijksdomein vallen. Hiertoe verzamelt, evalueert, analyseert en beoordeelt de NCTV verkregen informatie van onder andere het Openbaar Ministerie, de politie, en de opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Meer over de rol van de NCTV in het stelsel bewaken en beveiligen.