Versterkingsgelden voor 2023 én 2024 zijn toegekend

Zoals vermeld in de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026, is het belangrijk om de komende jaren te blijven inzetten op de aanpak van extremisme en terrorisme. Terrorisme en extremisme vormen een bedreiging voor onze democratische rechtsorde en open samenleving. Dat vraagt om een gezamenlijke en stevige aanpak van alle partners. Aangezien gemeenten aan zet zijn voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme, is het van groot belang om de gemeenten hierin zo dreigingsgericht mogelijk te ondersteunen.

Vergroot afbeelding Rotterdam marathon 2022
Beeld: ©ANP / ANP

De minister van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van €7 miljoen beschikbaar aan negentien gemeenten om hun aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. Deze Rijksgelden worden zo effectief mogelijk, daar ingezet, waar de dreiging en behoefte hoog is en de weerbaarheid laag.

De NCTV coördineert de inspanningen van alle partners in het veiligheidsdomein en zoekt naar de juiste balans tussen de belangen die we willen beschermen, de dreigingen die op Nederland afkomen en de manier waarop we onze weerbaarheid op orde kunnen brengen. Vanuit deze rol is de NCTV verantwoordelijk voor het verdelen van de Versterkingsgelden over de aanvragende gemeenten. In samenwerking met gemeenten is de inrichting van de Versterkingsgelden vanaf 2023 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn de meerjarige toekenning van de Versterkingsgelden en de invoer van meer zeggenschap voor gemeenten in de besteding van de Versterkingsgelden. Voor 2023 is er weer voor ruim 2 miljoen euro meer aangevraagd dan we konden honoreren en voor 2024 voor ruim 1,5 miljoen. Dit betekent dat we helaas daardoor niet alle aanvragen volledig kunnen toekennen. 

Naast de toekenning voor 2023 en 2024 blijft er 750.000 euro beschikbaar om in 2024 in te spelen op nieuwe dreigingen, gemeenten bij te staan met nijpende problematiek, of voor evaluaties en innoverende projecten. 

Voorwaarden

Gemeenten mogen de gelden alleen gebruiken voor projecten die bijdragen aan de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De NCTV geeft daarnaast als voorwaarde dat de opzet en uitvoering van de projecten waarvoor Versterkingsgelden worden verstrekt, juridisch zijn getoetst opdat deze op een juridisch verantwoorde manier vorm worden gegeven. Hieruit volgt dat ook bij het inhuren van en samenwerken met externe partijen deze partijen hun werkzaamheden conform geldende wet- en regelgeving dienen uit te voeren. De financiële verantwoording van de Versterkingsgelden loopt via de standaard verantwoordingsmethodiek bij een specifieke uitkering. 

Versterkingsgelden 2023 - 2024
Gemeente 2023 2024
Almere € 170.482 € 146.294
Amersfoort € 80.401 € 79.495
Amsterdam € 383.991 € 365.451
Arnhem € 710.100 € 628.666
Delft € 415.390 € 402.110
Den Haag € 863.620 € 800.827
Groningen € 383.703 € 253.835
Gouda € 225.057 € 222.520
Huizen € 54.250 € 54.250
Leiden/Alphen € 166.453 € 165.761
Maastricht € 409.543 € 291.668
Nijmegen € 210.746 € 198.677
Nuenen € 758.878 € 622.792
Rotterdam € 600.279 € 508.239
Schiedam € 213.030 € 215.367
Tilburg € 230.711 € 225.505
Utrecht € 496.774 € 467.962
Zaanstad € 344.875 € 331.731
Zoetermeer € 329.368 € 273.543
Totaal € 7.047.649 € 6.254.693