Minister deelt update ontwikkelingen bewaken en beveiligen

Om onder andere advocaten, journalisten en (lokale) bestuurders in veiligheid te houden is het stelsel van bewaken en beveiligen volop in ontwikkeling. De georganiseerde misdaad in Nederland blijft zich namelijk ook ontwikkelen, en vormt een dreiging voor onze democratische rechtsstaat. Over de precieze ontwikkelingen binnen bewaken en beveiligen informeerde minister Yeşilgöz-Zegerius de Kamer op 14 april. Deze week volgde hierop een update.

In de Kamerbrief licht de minister een groot aantal ontwikkelingen toe. Een greep hieruit: de personele capaciteit binnen bewaken en beveiligen wordt uitgebreid met een groot aantal FTE. Ook is er geïnvesteerd in een uniform werkproces, om regionale verschillen te voorkomen. Daarnaast wordt onder meer een wetenschappelijk domein ingericht voor de versterking van de kennisfunctie. Vraagstukken krijgen daarmee ook een wetenschappelijke verdieping, meldt minister Yeşilgöz-Zegerius in haar voortgangsbrief. Ook staan te beveiligen personen steeds meer centraal, waarbij wordt gekeken naar operationele mogelijkheden en wordt geïnvesteerd in hun weerbaarheid. 

De afgelopen maanden zijn grote stappen gezet binnen uitdagingen en knelpunten binnen het stelsel, zegt minister Yeşilgöz-Zegerius. Daarnaast moet er ook niet vergeten worden dat medewerkers elke dag onder hoge druk werken om bescherming en veiligheid te bieden. “Ik heb groot respect voor vele mannen en vrouwen werkzaam binnen het stelsel. Zij zijn in meerdere gevallen letterlijk de steun en toeverlaat van de te beveiligen personen. De professionaliteit en toewijding die zij dagelijks laten zien; daar mogen we trots op zijn."

Lees voor een volledig overzicht van de ontwikkelingen en toelichting daarop de Kamerbrief.

Ook de komende tijd blijft er geïnvesteerd worden in de doorontwikkeling van het stelsel. De minister zegt toe de Kamer opnieuw te informeren in april 2023.

Wat is de rol van de NCTV binnen bewaken en beveiligen?

De afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen van de NCTV heeft twee verantwoordelijkheden: het uitoefenen van gezag op het rijksdomein in het kader van het bewaken en beveiligen van personen (operationele taak) en het onderhouden en ontwikkelen van het stelsel (stelselverantwoordelijkheid). Beide taken waren belegd bij de Coördinator Bewaken en Beveiligen. Doordat de rol van stelselverantwoordelijke onder druk kwam te staan door de grote operationele druk, zijn beide rollen nu organisatorisch gescheiden. 

Meer over de afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen

Op deze pagina lees je meer over de afdeling Coördinatie Bewaken en Beveiligen. Informatie over de precieze verantwoordelijkheidsverdeling en werking van het stelsel lees je in de circulaire bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten, 2019.