Wetgeving bescherming nationale veiligheid verlengd

Twee belangrijke wetten zijn na instemming van de Eerste en Tweede Kamer verlengd voor de duur van vijf jaar: de Wet Intrekken Nederlanderschap in het belang van de Nationale Veiligheid en de Tijdelijke Wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt). Beide wetten vormen een belangrijk instrument ter bestrijding van terrorisme en de bescherming van onze nationale veiligheid.

Vergroot afbeelding beeld vrouwe justitia
Beeld: ©Belastingdienst / joep van rheenen

Met de bevoegdheid tot het intrekken van het Nederlanderschap kan de minister van Justitie en Veiligheid zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling het Nederlanderschap intrekken van jihadisten die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Bij terugkeer naar Nederland kunnen deze jihadisten een direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid. De mogelijkheid van intrekking van nationaliteit is beperkt tot personen met een dubbele nationaliteit. Na het intrekken van het Nederlanderschap wordt de jihadist ook tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hierdoor wordt het voor de jihadist onmogelijk om legaal terug te keren naar Nederland en het overige Schengengebied.

Op basis van de Tbwmt kan de minister van Justitie en Veiligheid bijvoorbeeld een persoon een gebiedsverbod, meldplicht of uitreisverbod opleggen, indien dat noodzakelijk is voor de bescherming van de nationale veiligheid. Zulke maatregelen kunnen voorkomen of bemoeilijken dat iemand zich aansluit bij een terroristische organisatie of terroristische activiteiten onderneemt.

Het is belangrijk dat er zowel strafrechtelijk als bestuurlijk, repressieve en preventieve maatregelen kunnen worden opgelegd, op personen die een gevaar kunnen vormen voor de nationale veiligheid, of voornemens zijn zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. 
Het bestrijden en voorkomen van terrorisme en terroristisch geweld is van wezenlijk belang voor de bescherming van onze nationale veiligheid. De aanhoudende terroristische dreiging is complex en veranderlijk. Daarom blijft terrorismebestrijding een belangrijk aandachtspunt van het kabinet.