Statement NCTV (update 12 april)

NRC Handelsblad heeft op 9 april in de avond een artikel gepubliceerd over de NCTV als organisatie maar ook over individuele medewerkers. In dit statement reageert de organisatie kort.

Update 12 april: Minister Grapperhaus heeft 12 april een brief naar de Tweede Kamer verzonden over de Verbetering juridische grondslag verwerking persoonsgegevens NCTV.  Een link naar de kamerbrief is onderaan dit bericht opgenomen.

Wat doet de NCTV?

Het herkennen, duiden en delen van dreigingen is de hoofdopdracht van de NCTV als coördinator op het domein van de nationale veiligheid in Nederland. De NCTV brengt onder meer trends en fenomenen in beeld die de nationale veiligheid kunnen bedreigen. Dat doet de organisatie door gesloten bronnen (afkomstig van partners als de AIVD of de politie) en open bronnen naast elkaar te leggen om zo tot een overkoepelend beeld van de dreiging te komen. Het is belangrijk om dat dreigingsbeeld steeds actueel te houden, zodat partners en politiek de mogelijkheid hebben om op basis van de laatste inzichten te handelen. De NCTV is geen inlichtingendienst.

Kijk voor meer informatie over de taken van de NCTV hier.

Hoe zit het met de juridische grondslag?

In de afgelopen jaren is de NCTV geconfronteerd met juridische procedures, waarbij ook de legitimiteit van het verwerken van persoonsgegevens ter discussie is gesteld. Deze procedures hebben tot nu toe niet geleid tot de vaststelling dat er een wettelijke grondslag ontbreekt. Toch ontslaat dat de NCTV niet van de taak kritisch naar de organisatie en het werk te kijken.

De NCTV erkent de noodzaak van heldere taken en grondslagen. In februari 2020 is daarom het project ‘Taken en Grondslagen NCTV’ gestart. Het doel: de organisatie toekomstbestendig maken en de taken en grondslagen juridisch beter verankeren en versterken. Daarbij worden de wettelijke grondslagen en bevoegdheden nog eens tegen het licht gehouden om er zeker van te zijn dat de NCTV het werk goed kan blijven doen, en daar waar gaten vallen deze te dichten.

Het project Taken en Grondslagen en het NRC-artikel zijn onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen.

Hoe kijkt de NCTV naar het artikel in NRC?

Het raakt ons enorm dat medewerkers en werksituaties herleidbaar aan de orde komen. De aard van de werkzaamheden vraagt om een veilige werkomgeving. De NCTV heeft veel informatie verstrekt en de nationaal coördinator Pieter-Jaap Aalbersberg heeft een uitgebreid interview gegeven. Helaas zien we dat nauwelijks terug in het beeld dat het artikel van onze organisatie schetst. In het artikel gaat het ook om personele aangelegenheden. Daar willen we publiekelijk niet verder op ingaan.