De Nationale Academie Crisisbeheersing is vernieuwd

Het leerprogramma van de NAC is vernieuwd. Elke opleiding en training is opgedeeld in twee delen: een interactieve online leeromgeving en een klassikale training. Ook is het aantal opleidingen en trainingen toegenomen. De opleidingen en trainingen zijn bedoeld voor crisisprofessionals en crisisteams van de nationale crisisstructuur van de Rijksoverheid. Zij kunnen zich nu inschrijven voor de vernieuwde crisisopleidingen en trainingen.

Blended leren

De term ‘blended’ leren betekent eigenlijk gemixt leren. De NAC is in 2020 begonnen met een mix aan te bieden van interactieve online leeromgevingen en klassikale activiteiten.

Interactieve online leeromgeving

Het leertraject begint met een interactieve online leeromgeving. Daarmee kun je je voorbereiden op de klassikale training, die later volgt. Deelnemers krijgen toegang tot animaties, infographics, achtergrondinformatie en opdrachten. Die inhoud is aangescherpt en geactualiseerd.

Klassikale training

In de klassikale training besteed je meer tijd aan praktijkgericht opleiden, oefenen van vaardigheden en behandelen van casuïstiek. Allemaal met als doel het leerrendement te verhogen, zodat deelnemers de aangeboden kennis en vaardigheden ook echt eigen kunnen maken. 

Door deze veranderingen sluit de leeromgeving nog beter aan bij actuele context, ontwikkelingen en met name individuele leerbehoeftes.

Nieuwsgierig of inschrijven?

Kijk voor een overzicht van alle opleidingen en trainingen op de website van de NAC. Daar vind je meer informatie over de inhoud, rollen en data van de opleidingen en trainingen. Je kunt je daar ook inschrijven.

Kwalitatief goede nationale crisisorganisatie

Een kwalitatief goede nationale crisisorganisatie heeft professioneel toegeruste crisisfunctionarissen en een sterk en flexibel crisisnetwerk nodig. De NAC biedt daarvoor ook in het jaarprogramma van 2020 weer een uitgebreid aanbod van opleidingen en trainingen.

Crisisprofessionals kunnen zich met deze trainingen verder ontwikkelen in, en kwalificeren voor hun rol binnen de nationale crisisorganisatie. Ook biedt het programma de mogelijkheid om kennis te delen en samen te werken met collega’s van verschillende departementen en andere partners in de crisisbeheersing.

Voor meer informatie of antwoorden

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur een mail naar nac@nctv.minjenv.nl.