Kennisbank terrorisme vernieuwd

De online kennisbank terrorisme van de NCTV is vernieuwd en uitgebreid. Op de website en in de app zijn foto's, logo's, actualiteiten en nu ook historische gegevens opgenomen over terroristische organisaties. Dat zijn organisaties die door de EU en VN worden gekenmerkt als ‘verboden, omdat zij verbonden zijn met terroristische activiteiten’. Steun verlenen aan activiteiten van deze organisaties is in Nederland bij wet verboden. 

Gemeenten en Rijk zetten zich in om radicalisering van groepen en individuen te voorkomen en tegen te gaan. Dit als onderdeel van de integrale aanpak terrorisme. Eerstelijns professionals kunnen daarbij in aanraking komen met uitingen of activiteiten die kunnen duiden op mogelijke betrokkenheid bij terroristische groeperingen. De kennisbank is bedoeld om deze uitingen of signalen vroegtijdig te onderkennen en te herkennen.

De kennisbank is uniek in zijn soort omdat informatie uit verschillende bronnen op één centrale plaats wordt gebundeld en goed doorzoekbaar beschikbaar wordt gesteld. Via browser of app is de kennisbank onder ander behulpzaam bij het herkennen van logo’s en vlaggen. Daarnaast bevat de site en de app een overzicht met terroristische organisaties volgens de EU- en VN-lijst, plus een overzicht van historische én recente activiteiten en interventies.

Niet alleen professionals, ook studenten en andere geïnteresseerden kunnen de informatie vrij gebruiken om hun kennis over terroristische organisaties vergroten. Gebruikers wordt gevraagd hun ervaring met de kennisbank te delen via het gebruikersonderzoek of suggesties te doen via de nieuwe feedback-mogelijkheid. Die feedback gebruikt de NCTV om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van gebruikers.

De kennisbank is bereikbaar via www.nctv.nl/kennisbankterrorisme. De app is gratis beschikbaar onder de naam Kennisbank terrorisme en te downloaden van de App Store en Google Play.