Terrorisme blijft grootste zorg, aanslag Utrecht had daar geen significant effect op

Terrorisme is nog steeds de grootste zorg onder Nederlanders. De aanslag in Utrecht op 18 maart 2019 had hier echter geen significant effect op. Daarbij laat 59% van de Nederlanders zijn dagelijks leven niet beïnvloeden door een dergelijke gebeurtenis.

Dat blijkt uit de reguliere voorjaarsmeting van de Risico- en Crisisbarometer en een flitspeiling uitgevoerd na de aanslag in Utrecht.

De flitspeiling wees een lichte stijging van zorgen om terrorisme uit ten opzichte van de voorjaarsmeting (62% tegenover 58%). Het niveau ligt daarmee lager dan in het najaar van 2018 (67%). Zorgen om andere rampen en crises volgen op ruime afstand: spanningen tussen bevolkingsgroepen (29%) en extremisme (29%) volgen in de top 3.

Ruim een derde acht kans zelf betrokken te raken bij aanslag mogelijk

Nederlanders zijn verdeeld over de kans die ze lopen zelf betrokken te raken bij een aanslag. 49% acht die kans (zeer) onwaarschijnlijk, 30% enigszins waarschijnlijk en 5% (zeer) waarschijnlijk. 54% maakt zich daar weinig tot geen zorgen om. 1 op de 10 Nederlanders bezoekt locaties waar hij of zij zich onveilig voelt minder vaak.

Relatief hoge ‘samenredzaamheid’ onder Nederlanders

Mocht er zich een ramp of crisis voordoen, dan voelen 6 op de 10 Nederlanders zich verplicht anderen te helpen. De mate van samenredzaamheid onder Nederlanders is voor het eerst in de meting meegenomen. De helft van de Nederlanders verbindt er wel voorwaarden aan. Zo helpt 50% een ander als zeker is dat hun naasten veilig zijn en helpt 42% alleen als ze zelf geen gevaar meer lopen.

Zorgen om nepnieuws gedaald

Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om nepnieuws is ten opzichte van vorig jaar gedaald. Maakte in 2018 nog een derde van de Nederlanders zich daar zorgen om, nu is dat een vijfde. Zo’n 10% controleert altijd of het nieuws klopt. Ook dit aantal is duidelijk lager dan de vorige meting. Toen was dat nog 18%.

Vergroot afbeelding Risico- en crisisbarometer voor jaar 2019

Voorbereiding op rampen en crises

Op rampen en crises zegt een grote meerderheid van de Nederlanders, net als in het najaar van 2018, niet voldoende te zijn voorbereid. Terwijl ze die wel waarschijnlijk achten: cyberdreigingen worden door 62% van de Nederlanders het meest waarschijnlijk geacht. Daarna volgen terrorisme (57%) en extremisme (52%).

Halfjaarlijkse publieksmeting

De Risico- en Crisisbarometer is een halfjaarlijkse publieksmeting onder zo’n achthonderd Nederlanders van 15 jaar en ouder. Doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de zorgen, angsten en het gevoel van veiligheid van burgers en het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het optreden van de overheid bij rampen en crises. Dit gebeurt aan de hand van de lijst rampen en crises uit het Nationaal Veiligheidsprofiel die aan de respondenten wordt voorgelegd. De voorjaarsmeting 2019 is uitgevoerd tussen 14 en 18 maart 2019.

Twee weken na de reguliere voorjaarsmeting is er een representatieve flitspeiling uitgevoerd naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart. Deze resultaten zijn meegenomen in de rapportage van de voorjaarsmeting.