25 april Scenariodenken tijdens incidenten en crises

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Het verdere verloop van een crisis is altijd onzeker. Om die reden is het riskant om als crisisteam uitsluitend met de problemen in het ‘hier en nu’ bezig te zijn. Om succesvol te zijn, moet een crisisteam ook vooruit kijken en in scenario’s kunnen denken. Maar hoe doe je dat, als de tijdsdruk er vol op staat en er te weinig, te veel of alleen tegenstrijdige informatie is?

In deze training oefen je met methodieken die bij uitstek geschikt zijn voor gebruik tijdens een incident of crisis. Veel van deze methodieken zijn komen ‘overwaaien’ uit de inlichtingenwereld. Je verkent verder op welke wijze scenario’s zich naar concrete acties laten vertalen. Bijzondere aandacht besteden we daarbij aan het belang van het monitoren van scenario drivers en wat dat betekent voor het informatiemanagement.

Inhoud

  • Verkennen van factoren van invloed van divergent naar convergent
  • Resultaten van de verkenning structureren
  • Nader onderzoeken van de factoren in onderlinge samenhang en in relatie tot je onderzoeksvraag
  • Voorstelbare toekomstscenario’s ontwikkelen (best, realistic, worst case)
  • Mogelijke scenario’s op waarschijnlijkheid toetsen
  • Scenario’s vertalen naar maatregelen en communicatie
  • Bevindingen weergeven in een goed beargumenteerde conclusie (voor het volgende gremium)

Opzet en duur

De training bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van 1 dag (10.00-16.00 uur).

In de online leeromgeving geef je aan wat je leerdoelen zijn en maak je vast kennis met de filosofie achter het scenariodenken en de fasen die bij een goede scenarioanalyse worden doorlopen. Je hebt ook de mogelijkheid om de informatie over de BOB-structuur, het rollenhuis en het ordeningssysteem uit de basistraining nog eens te bekijken. Het online gedeelte neemt maximaal een half uur van je tijd in beslag. In de bijeenkomst ga je zelf aan de slag met verschillende methodieken voor scenariodenken en leer je de uitkomsten hiervan te vertalen naar maatregelen en communicatie.