15 april Voorzitter

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Volgt

Het leiden van een crisisvergadering wijkt af van gewone vergaderingen vanwege stress, tijdsdruk, media-aandacht, onzekerheid en de wisselende samenstelling van het team. Hoe ga je daar als voorzitter mee om? Met welke crisisrollen kom je aan tafel en wat kunt u van hen verwachten? Met deze blended training krijg je hier inzicht in en kun je experimenteren met de rol, taken en vaardigheden van de voorzitter van een crisisoverleg in de gremia die wij kennen op nationaal niveau.

Inhoud

 • Rol en taken voorzitter in een crisisoverleg
 • Oefenen in de voorzittersrol
 • Alarmeren en opschalen
 • Vergaderproces
  • Coördineren en leiden van een crisisvergadering
  • Komen tot besluitvorming
  • Zorgdragen voor informatievoorziening
  • Samenwerking met de Secretaris, informatiecoördinator en Adviseur Crisisbeheersing

Vereiste voorkennis

Deelnemers hebben Interdepartementale Basistraining Crisisbeheersing gevolgd.

Opzet en duur

De training voor voorzitter bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van een halve dag (12.30 tot 16.30 uur) met een inlooplunch vanaf 12.15 uur.

In de online leeromgeving maak je kennis met de BOB-structuur, het rollenhuis, de rijkscrisisstructuur en de taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter. Het online gedeelte neemt maximaal 1 uur van je tijd in beslag. In de bijeenkomst wordt actief geoefend met vaardigheden die een voorzitter van een crisisoverleg nodig heeft.