03 april Roltraining Evaluator

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie nnb

Deze training bestaat uit 2 dagen.

De hoofdtaak van de evaluator is een bijdrage leveren aan de evaluatie van incidenten en crises. De evaluator is daarbij verantwoordelijk voor het maken van een plan van aanpak, de opzet van de evaluatie en het daadwerkelijk uitvoeren van de evaluatie. De evaluator werkt binnen de door de opdrachtgever verstrekte kaders voor de evaluatieopdracht en legt ook verantwoording af aan deze opdrachtgever.

De nadruk van deze blended training ligt op het objectief (blame free) observeren en analyseren van feiten, het beoordelen van deze feiten en het komen tot aanbevelingen. Het uitgangspunt is dat een evaluatie is bedoeld om te leren van de gebeurtenissen. Daarbij speelt de wijze waarop resultaten worden teruggekoppeld een belangrijke rol bij de acceptatie ervan. De houding, onafhankelijkheid en autoriteit van de evaluator spelen daarbij een cruciale rol.

Inhoud

  • Rol en taken van de evaluator in de voorbereiding, tijdens en na afloop van de evaluatie van een incident/crisis
  • Kenmerken van een goede evaluatie
  • Inzicht in en het voorkomen van (potentiële) beoordelingsfouten tijdens evaluaties
  • Evaluatiemethodiek(en) en wijzen van observeren, analyseren, oordelen en aanbevelen
  • Het bespreken en presenteren van een evaluatieonderzoek op verschillende niveaus
  • Attitude, onafhankelijkheid en rolvastheid als evaluator
  • Het creëren van draagvlak en acceptatie en het omgaan met (mogelijke) weerstanden en conflictsituaties

Vereiste voorkennis:

Deelnemers hebben Interdepartementale Basistraining Crisisbeheersing gevolgd.

Opzet en duur

De training voor evaluator bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van twee dagen (15 september en 30 oktober) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

In de online leeromgeving maak je kennis met de BOB-structuur, het rollenhuis, de rijkscrisisstructuur en maak je een voorbereidende opdracht. Het online gedeelte neemt ongeveer 40 minuten van je tijd in beslag. In de bijeenkomst wordt actief geoefend met vaardigheden die een evaluator nodig heeft.