22 juni Basisopleiding Crisiscommunicatie op Rijksniveau

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Met deze blended training doet een crisiscommunicatiefunctionaris essentiële basiskennis op over het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC), dat onderdeel uitmaakt van de nationale crisisstructuur. Het NKC wordt tijdens een crisis op nationaal niveau ingezet om de crisiscommunicatie snel en slagvaardig vorm te geven. De training Crisiscommunicatie op Rijksniveau geeft inzicht in de succesfactoren van (goede) crisiscommunicatie en de organisatie en werkwijze van een NKC.

De basistraining crisiscommunicatie op Rijksniveau vormt de start voor alle crisiscommunicatietrainingen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor alle communicatieprofessionals die (potentieel) een rol hebben in het NKC en voor hen die binnen de nationale/lokale crisisorganisatie belast zijn met crisiscommunicatie en vanuit die hoedanigheid met het NKC te maken kunnen krijgen.

Inhoud

  • NKC: Doel, plaats in het systeem en opschaling
  • Wie communiceert er allemaal?
  • Theorie over crisiscommunicatie
  • Fasering in een crisis
  • Rolverdeling en het werkproces binnen het NKC

Vereiste voorkennis

Deelnemers hebben de Interdepartementale Basistraining Crisisbeheersing gevolgd.

Opzet en duur

De training bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van één dag (10.00 tot 16.00 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de doelen van crisiscommunicatie en de inrichting van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Je hebt ook de mogelijkheid om de informatie over het ordeningssysteem van de nationale crisisstructuur uit de basistraining nog eens te bekijken.  In het online gedeelte besteed je in de weken voorafgaand aan de trainingdag ongeveer 30-60 minuten (totaal) aan zelfstudie. In de interactieve bijeenkomst wordt in een mix van theorie, opdrachten en oefeningen de leerstof uitgediept.