19 juni Roltraining Voorzitter

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Volgt

Deze training geeft de deelnemers inzicht in de rol, taakopvatting en vaardigheden van de voorzitter van een crisisoverleg. 

Inhoud

De training richt zich daarbij op de volgende onderdelen:

 • Concrete taken en verantwoordelijkheden
 • Verhouding tot andere crisisrollen, verhouding tot belangrijke stakeholders binnen en buiten de eigen organisatie, enzovoorts.
 • Praktische zaken als: alarmering, piket, benodigdheden, enzovoorts.
 • Aandachtspunten en valkuilen in de rol
 • Gewenste competenties en gedrag per rol

De deelnemers gaan op interactieve wijze aan de slag in oefensituaties en simulaties met de rol van voorzitter in een crisisteam. Aan de hand van praktijksituaties worden vaardigheden ‘ingetraind’ die noodzakelijk zijn voor het effectief leiden van een crisisoverleg. Het leiden van een crisisvergadering wijkt immers af van gewone vergaderingen vanwege stress, tijdsdruk, impact, media aandacht, onzekerheid, samenstelling team e.d. Hoe ga je daar als voorzitter mee om, met welke crisisrollen zit je aan tafel en wat kun je van hen verwachten?

Indeling

De deelnemers werken daarbij volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren - in een veilige omgeving.

 • 1e uur: oefening - Beoordelen crisisvergadering
 • 2e uur: de praktijk - Simulatie crisisvergadering deel 1
 • 3e/4e uur: de praktijk - Simulatie crisisvergadering (vervolg)

Ervaringen van deelnemers geven aan dat de training goed aansluit bij de verwachting en behoefte, met name de praktijkonderdelen worden uitstekend gewaardeerd.

Ter voorbereiding op de training ontvangen deelnemers het document ‘Herijking Rollenhuis Crisisbeheersing Rijksoverheid’.