14 juni Roltraining Adviseur crisisbeheersing

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Als inhoudelijk adviseur help jij de voorzitter van je team om tijdens een crisis de juiste besluiten te nemen. Je analyseert de situatie en adviseert op basis daarvan. De omstandigheden waaronder dit moet gebeuren, zijn echter lastig. In deze training staan we stil bij wat dit betekent voor de inhoud en vorm van je advisering.

We gaan praktisch aan de slag met drie manieren van adviseren (mondeling, schriftelijk en via een presentatie). De training voor de inhoudelijk adviseur geeft een toelichting op de verschillende crisisrollen die je tegenkomt, het crisis vergaderproces en wat er wel en niet van een inhoudelijk adviseur wordt verwacht. Wanneer breng je wat in? Hoe kom je in korte tijd tot een goede inbreng?

Inhoud

  • Rol en taken van een inhoudelijk adviseur in een crisisteam
  • Valkuilen en succesfactoren
  • Situatie van een crisis analyseren
  • Opstellen adviezen ten behoeve van duiding en besluitvorming
  • Mondeling, schriftelijk en via presentatie adviseren

Vereiste voorkennis

Deelnemers hebben Interdepartementale Basistraining Crisisbeheersing gevolgd.

Opzet en duur

De training voor inhoudelijk adviseur bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van één dag (10.00 tot 16.00 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de BOB-structuur, het rollenhuis, de rijkscrisisstructuur en de taken en verantwoordelijkheden van een inhoudelijk adviseur. Het online gedeelte neemt maximaal 1 uur van je tijd in beslag. In de bijeenkomst wordt actief geoefend met vaardigheden die een inhoudelijk adviseur van een crisisoverleg nodig heeft.