28 juni Roltraining NKC medewerker publiekscommunicatie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Als NKC medewerker publiekscommunicatie werk je aan publieksvoorlichting. Je hoofdtaken zijn onder andere het bijhouden van Q&A’s en het beheren van de ingezette communicatiemiddelen.

Deze blended training bereidt redacteuren, contentspecialisten en medewerkers van directies Communicatie van ministeries voor op het vervullen van een rol als medewerker publiekscommunicatie in een NKC.

Inhoud

  • Rol en taken van de medewerker publiekscommunicatie
  • Informatiestromen
  • Q&A’s
  • De inzet van online middelen

Vereiste voorkennis

Deelnemers hebben de Basistraining Crisiscommunicatie op Rijksniveau gevolgd.

Opzet en duur

De training bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van een halve dag (12.30 tot 16.30 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de rol en taken van de medewerker publiekscommunicatie in het NKC. Je hebt ook de mogelijkheid om de informatie over de doelen van crisiscommunicatie en de inrichting van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie nog eens te bekijken

In het online gedeelte besteed je in de weken voorafgaand aan de trainingdag ongeveer 30-60 minuten (totaal) aan zelfstudie en wordt je gevraagd om op basis van een casus een aantal Q&A’s te bedenken. Input is de omgevingsanalyse. De vragen worden ook toebedeeld aan een departement die voor het antwoord moet zorgen. In de interactieve bijeenkomst wordt de leerstof in een mix van theorie, opdrachten en oefeningen uitgediept.