09 juni Roltraining NKC omgevingsanalist

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Niet de feitelijke crisis maar de crisis zoals deze door algemeen publiek wordt beleefd, bepaalt de inzet van communicatie. Het binnenhalen van de buitenwereld is een continu proces dat aan de basis ligt van de crisiscommunicatie operatie. Omgevingsanalyse is dan ook de basis voor adviezen en strategieën in de crisiscommunicatie én voor de uitvoering van de publiekscommunicatie.

Het maken van een omgevingsanalyse tijdens een crisissituatie vereist een scherp waarnemingsvermogen: het vermogen om juist die zaken waar te nemen die op (langere) termijn invloed kunnen hebben op de beeldvorming en informatiebehoefte in de samenleving. Het vereist de competentie om datgene wat wordt waargenomen te rangschikken, analyseren en duiden: welke betekenis kan worden gegeven aan deze waarnemingen? De omgevingsanalist werkt hiervoor nauw samen met de NKC-communicatieadviseur.

Deze blended training bereidt omgevingsanalisten van ministeries voor op het vervullen van een rol als omgevingsanalist in een NKC. Deze training is bedoeld voor communicatiecollega’s bij vakdepartementen die mogelijk een rol als omgevingsanalist hebben in een NKC.

Inhoud

  • Rol en taken van de omgevingsanalist, met aandacht voor analyse en prioritering
  • Oefenen met samenstellen omgevingsanalyse voor crisiscommunicatie advies
  • Naar de analyse kijken door de bril van de communicatieadviseur.

Vereiste voorkennis

Deelnemers hebben de Basistraining Crisiscommunicatie op Rijksniveau gevolgd.

Opzet en duur

De training bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van een halve dag (12.30 tot 16.30 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de rol en taken van de omgevingsanalist in het NKC. Je hebt ook de mogelijkheid om de informatie over de doelen van crisiscommunicatie en de inrichting van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie nog eens te bekijken. In het online gedeelte besteed je in de weken voorafgaand aan de trainingdag ongeveer 30-60 minuten (totaal) aan zelfstudie en wordt je gevraagd om op basis van een casus een media analyse te maken. Tools die je mag gebruiken zijn de tools die je zelf beschikbaar hebt. Dit aan de hand van het omgevingsanalyse format. In de interactieve bijeenkomst wordt de leerstof in een mix van theorie, opdrachten en oefeningen uitgediept.