06 juni Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Met deze blended training (een combinatie van on- en offline trainingsactiviteiten) doet een crisisfunctionaris essentiële basiskennis op over de nationale crisisstructuur, gericht op het publieke domein. Het doel van de training is het bevorderen van kennis over, bewustwording van en betrokkenheid bij nationale crisisbeheersing. De IBC zorgt voor eenduidigheid over begrippen, processen, procedures, plannen en structuren op het gebied van nationale crisisbeheersing.

Inhoud

  • Basis van crisisbeheersing: begrippen en kritieke processen
  • BOB-structuur (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming)
  • Rollenhuis crisisbeheersing
  • Ordeningssysteem van de nationale crisisbeheersing: generieke en functionele keten
  • Crisiscommunicatie
  • Politiek bestuurlijke verhoudingen ten tijde van crises

Opzet en duur

De basistraining bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van één dag (10.00 uur tot 16.00 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de BOB-structuur, het rollenhuis en het ordeningssysteem door middel van korte video’s, animaties en theorie. In het online gedeelte besteed je gedurende drie weken ongeveer 20 minuten per week aan zelfstudie. In de bijeenkomst wordt onder andere een casus besproken en kun je kiezen uit verschillende interactieve workshops.