21 april Psychologie van de crisisbeheersing

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Hoewel draaiboeken, rampenplannen en procedures essentieel zijn voor de crisisbeheersing, is het uiteindelijk de ‘human factor’ die doorslaggevend is voor effectief crisismanagement. Houding en gedrag en de veerkracht van de crisisfunctionaris bepalen in grote mate de rolvastheid en de kwaliteit van de roluitoefening.

De blended training ‘Psychologie van de Crisisbeheersing’ helpt het inzicht te vergroten in de psychologische factoren die op individueel en op teamniveau een rol spelen in het veerkrachtig functioneren tijdens crisissituaties. Het helpt de crisisfunctionaris het zelfinzicht te vergroten en biedt handvatten signalen (eerder) te herkennen om daarmee hun veerkracht verder te kunnen ontwikkelen.

Inhoud

  • Crisismanagement belicht vanuit drie thema’s: informatiemanagement, teamwork en stressmanagement
  • Bewustwording van de ‘menselijke factor’ bij crisisbeheersing (information overload, stress, emoties, vermoeidheid, tunnelvisie, confirmation bias, groepsdenken)
  • Psychologische mechanismen die van invloed kunnen zijn op persoonlijk (veerkracht) én team functioneren
  • Handvatten hoe tijdens een crisis veerkracht te behouden en te vergroten

Opzet en duur

De training bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van één dag (09.30-16.30 uur).

In de online leeromgeving geef je aan wat je leerdoelen zijn en vul je een persoonlijkheidsvragenlijst in. Je hebt ook de mogelijkheid om de informatie over de BOB-structuur, het rollenhuis en het ordeningssysteem uit de basistraining nog eens te bekijken. Het online gedeelte neemt maximaal een half uur van je tijd in beslag. In de bijeenkomst ga je aan de hand van een aaneengesloten casus de drie thema’s af: informatiemanagement, teamwork en stressmanagement. In elke deeloefening staat een ander aspect van de psychologie/human factor centraal. Na elke oefening reflecteer je onder begeleiding van de trainers op het verloop en krijg tips, tricks, (theoretische) kaders en instrumenten aangereikt.