04 april Roltraining NKC communicatieadviseur

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Met deze blended training krijg je inzicht in de invulling van de rol van communicatieadviseur in een Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Na het volgen van de training weet je hoe je communicatievraagstukken en dilemma’s in kaart kan brengen tijdens een crisis en communicatieadvies voor een crisisteam (ICCB/MCCB) opstelt.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor communicatiecollega’s bij vakdepartementen die mogelijk een rol hebben als communicatieadviseur in een NKC.

Inhoud

  • Rol en taken van de communicatieadviseur
  • Opstellen van een advies voor het ICCB/ MCCB ·
  • Onderhouden van contacten met stakeholders ·
  • Crisiscommunicatie strategie opstellen
  • Kernboodschap formuleren

Vereiste voorkennis

Deelnemers hebben de Basistraining Crisiscommunicatie op Rijksniveau gevolgd. Bij voorkeur hebben deelnemers ook de Interdepartementale Basistraining Crisisbeheersing gevolgd.

Opzet en duur

De training bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van een halve dag (12.30 tot 16.30 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de rol en taken van de communicatieadviseur in het NKC. Je hebt ook de mogelijkheid om de informatie over de doelen van crisiscommunicatie en de inrichting van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie nog eens te bekijken. In het online gedeelte besteed je in de weken voorafgaand aan de trainingdag ongeveer 30-60 minuten (totaal) aan zelfstudie en wordt je gevraagd om op basis van een casus de belangrijkste stakeholders (voor communicatie) in kaart te brengen. In de interactieve bijeenkomst gaan we verder aan de slag met deze casus en wordt in een mix van theorie, opdrachten en oefeningen de leerstof uitgediept.