09 februari Politiek-bestuurlijke crisissensitiviteit

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Volgt

Deze blended training richt zich op het vroegtijdig herkennen van de politiek bestuurlijk gevoeligheden van een issue of crisis. Hierbij gaat het ook om gebeurtenissen die niet direct herkenbaar zijn als grote ramp of crisis, maar die wel kunnen escaleren met grote negatieve gevolgen. In deze training is ook aandacht voor politiek bestuurlijke verhoudingen ten tijde van crises. Daarbij identificeren we politieke gevoeligheden, afbreukrisico’s en succesfactoren. Dit doen we onder andere door te kijken naar welke stakeholders bij een issue of crisis betrokken zijn.

Inhoud

  • Vroegtijdig een incident of issue doorgronden en een mogelijke crisis herkennen
  • Onderkennen van het bestuurlijke krachtenveld
  • Inschatten van politiek-bestuurlijke belangen en standpunten
  • Bewustwording van politieke en bestuurlijke gevoeligheden, risico’s en kansen

Opzet en duur

De training bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van één dag (10.00-16.00 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met het omgevingsanalyseformat en het informatiebeeld. Ook krijg je inzicht in de complexiteit van doelgroepen en stakeholders. Je hebt de mogelijkheid om de informatie over het ordeningssysteem uit de basistraining nog eens te bekijken. Het online gedeelte neemt maximaal een half uur van je tijd in beslag. In de bijeenkomst worden veel voorbeelden behandeld, ga je aan de slag met casuïstiek en is er ruimte voor het delen van ervaringen.