25 mei Roltraining Informatiecoördinator (VOL)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie nnb

Een goede informatievoorziening vormt de basis voor een goede crisisbeheersing. De informatiecoördinator is binnen een crisisteam verantwoordelijk voor de informatievoorziening en -uitwisseling. Hij verzamelt en veredelt relevante informatie voor het eigen team en verspreidt deze informatie naar andere teams en partners in de crisisbeheersing. De informatiecoördinator is de spin in het web van informatieverzameling.

Deze blended training (een combinatie van on- en offline trainingsactiviteiten) richt zich op de kennis en de vaardigheden die een Informatiecoördinator nodig heeft.

Inhoud

  • Rol en taken informatiecoördinator
  • Basisprincipes van netcentrisch werken
  • Organiseren van informatieprocessen (intern en uitgaand) en de voortgang bewaken
  • Verzamelen, veredelen en verspreiden van informatie
  • Opzet en werkwijze informatieteam
  • Presenteren van het startbeeld tijdens een crisisoverleg

Vereiste voorkennis:

Deelnemers hebben de Interdepartementale Basistraining Crisisbeheersing gevolgd.

Opzet en duur

De training voor Informatiecoördinator bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van één dag (10.00 tot 16.00 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de BOB-structuur, het rollenhuis, de rijkscrisisstructuur en de taken en verantwoordelijkheden van een informatiecoördinator. Het online gedeelte neemt ongeveer 40 minuten van je tijd in beslag. In de bijeenkomst wordt actief geoefend met vaardigheden die een Informatiecoördinator van een crisisoverleg nodig heeft.