10 november Adviseur crisisbeheersing (VOL)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie nnb

De adviseur crisisbeheersing ondersteunt het proces van het nationale of departementale crisisteam. Dit doet hij/zij onder andere door het in gang zetten van alarmering en opschaling en het bewaken van de uitvoering van de crisisbeheersingsprocessen en eventuele andere afspraken die zijn gemaakt. Echter, de exacte invulling van deze rol kan verschillen per organisatieonderdeel. Met deze training krijgt u inzicht in wat er nodig is om deze rol goed te kunnen uitvoeren en kunt u experimenteren met de rol, taken en vaardigheden van de adviseur crisisbeheersing in een crisisoverleg.

Inhoud

  • Voorbereiding op een crisisoverleg
  • Rol en taken en verantwoordelijkheden van een adviseur crisisbeheersing in een crisisoverleg
  • Ondersteunen in het vergaderproces (BOB-methodiek)
  • Adviseren van de voorzitter over het vergaderproces
  • Informeren en aanhaken van relevante partijen in het kader van crisisbeheersing
  • Netwerkanalyse

Vereiste voorkennis:

Deelnemers hebben Interdepartementale Basistraining Crisisbeheersing gevolgd.

Opzet en duur

De training voor adviseur crisisbeheersing bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van één dag (10.00 tot 16.00 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de BOB-structuur, het rollenhuis, de rijkscrisisstructuur en de taken en verantwoordelijkheden van een adviseur crisisbeheersing. Het online gedeelte neemt maximaal 1 uur van je tijd in beslag. In de bijeenkomst wordt actief geoefend met vaardigheden die een adviseur crisisbeheersing van een crisisoverleg nodig heeft.