08 juni NKC coördinator pers en publiek

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie nnb

Met deze blended training krijg je inzicht in de invulling van de rol als coördinator pers en publiek in een nationaal kernteam crisiscommunicatie. De coördinator pers en publiek is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een NKC en legt hierover verantwoording af aan het hoofd NKC. De coördinator zorgt ervoor dat het pers- en publieksteam (o.a. woordvoerders, communicatieadviseurs, speechschrijvers, redacteuren en medewerkers publiekscommunicatie) zijn werkzaamheden uit kan voeren.

Deze rol wordt vervuld door een afdelingshoofd of teamleider van een vakdepartement.

Deze training is bedoeld voor communicatiecollega’s van vakdepartementen mogelijk een rol hebben als coördinator pers en publiek in een NKC.

Inhoud

  • Rol en taken van de coördinator pers- en publiekscommunicatie
  • Hoe zet je jezelf neer als coördinator pers- & publiek, hoe geef je invulling aan je coördinerende rol
  • Omgaan met dilemma’s    

Vereiste voorkennis:

Deelnemers hebben de Interdepartementale Basistraining Crisisbeheersing en de Basistraining Crisiscommunicatie op Rijksniveau gevolgd.

Opzet en duur

De training bestaat uit een online leeromgeving en een bijeenkomst van een halve dag (12.30 tot 16.30 uur).

In de online leeromgeving maak je kennis met de rol en taken van de coördinator pers en publiek in het NKC. Je hebt ook de mogelijkheid om de informatie over de doelen van crisiscommunicatie en de inrichting van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie nog eens te bekijken. In het online gedeelte besteed je in de weken voorafgaand aan de trainingdag ongeveer 30-60 minuten (totaal) aan zelfstudie en denk je op basis van een casus vast na over wie jij in het NKC zou willen hebben (bezetting). In de interactieve bijeenkomst wordt in een mix van theorie, opdrachten en oefeningen de leerstof uitgediept.