Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse 8 december 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer op 8 december met een Kamerbrief geïnformeerd over het openbaar maken van documenten naar aanleiding van een verzoek Wet Openbare Overheid (Woo).

Op 29 oktober 2021 is er een Woo-verzoek ingediend bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit Woo-verzoek is ingediend naar aanleiding van een Kamerbrief van 26 oktober 2021 van de toenmalige Minister van Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus in reactie op enkele NRC-publicaties van eerder die maand. Deze publicaties waren gericht op de onderzoeken die in opdracht van verschillende gemeenten zijn uitgevoerd door het onderzoeksbureau Nuance door Training en Advies (NTA) naar de islamitische infrastructuur. De publicaties gingen ook in op een interne waarschuwing binnen de NCTV over deze onderzoeken. Dit Woo verzoek liep parallel aan Woo-verzoeken die enkele gemeenten eerder hebben gekregen over dit onderwerp. 

Het verzoek is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl en het besluit zal actief worden gecommuniceerd naar de Tweede Kamer.