Eerste Landelijke Agenda Crisisbeheersing een feit: goed voorbereid op toekomstige crises

De wereld verandert en de dreigingen veranderen. We staan met de hele samenleving voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, toenemende spanningen in de wereld, energietransitie en verdergaande digitalisering. We moeten ons goed voorbereiden op huidige en toekomstige crises. Die kunnen ingewikkeld, onvoorspelbaar, groot en langdurig zijn. Daarom hebben Rijk, veiligheidsregio’s en de openbare lichamen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) met betrokkenheid van publieke en private partners hun gezamenlijke ambities en activiteiten gebundeld in de Landelijke Agenda Crisisbeheersing voor 2024-2029.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De voorbereiding op risico’s en dreigingen en de mogelijke inzet tijdens een crisis zijn een taak en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van de hele samenleving. De samenleving mag van de overheid verwachten dat die zich tot het uiterste inspant om te zorgen voor een goede crisisvoorbereiding. De overheid kan echter geen 100 procent garantie op veiligheid en hulp bieden.

Drie ambities

De Landelijke Agenda Crisisbeheersing zet de gezamenlijke koers uit op het gebied van de crisisbeheersing, voor een periode van zes jaar. De focus ligt op de eerste drie jaar. En gaandeweg stellen we de koers bij waar nodig.

Met de Agenda vertalen we de voorbereiding en plannen op risico’s en dreigingen naar de praktijk. Dat betekent dat we bewust keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen en middelen, zodat we grote uitdagingen in de toekomst samen aan kunnen. En daarbij moeten we de samenleving nog meer betrekken. De impact op en behoeftes van de samenleving zijn daarbij een belangrijke factor.

We gaan aan de slag met drie pijlers: 

  1. Versterken voorbereiding en paraatheid 
  2. Versterken van een weerbare samenleving
  3. Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit

Uitwerking

De Landelijke Agenda Crisisbeheersing is een uitwerking van de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg, en van actielijn 12 uit de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na de aanpak van de coronacrisis zijn in de Agenda verwerkt.