Nationale crisisstructuur geactiveerd doorstroom migratieketen

Sinds maanden moet er in de migratieketen gepast en gemeten worden om passende opvang te bieden voor wie dat nodig is. Mensen worden daarbij opgevangen onder omstandigheden die soms te wensen over laten. De afgelopen weken en dagen is de situatie in de gehele migratieketen (in-, door- en uitstroom) verder onder druk komen te staan. Hierbij zijn bij herhaling mensen opgevangen in tenten en de buitenlucht. Deze verslechterende situatie maakt het noodzakelijk dat met ingang van vrijdag 17 juni tijdelijk op hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau coördinatie en besluitvorming ten aanzien van doorstroom in de migratieketen plaatsvindt.

Vergroot afbeelding Nationale crisisstructuur geactiveerd doorstroom migratieketen
Beeld: ©Rijksoverheid (fotograaf: Bart Maat)

De structuur voor nationale crisisbesluitvorming, die wordt gecoördineerd vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), wordt geactiveerd specifiek ten behoeve van het bewerkstelligen van een verbetering van de door- en uitstroom van de migratieketen. Deze structuur bestaat uit het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO), de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Ook is het Nationaal Kernteam Communicatie (NKC) actief. Binnen deze structuur wordt nauw samengewerkt met veiligheidsregio’s, gemeenten, IND, COA en andere partners.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft dit zojuist, mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening middels een brief aan de Tweede Kamer gemeld.