Nationale crisisstructuur opvang vluchtelingen Oekraïne gaat over in specifieke crisisstructuur

Sinds 9 maart 2022 is, specifiek voor de opgave opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de nationale crisisstructuur actief. Het activeren van de tijdelijke structuur voor crisisbesluitvorming was noodzakelijk voor het op korte termijn kunnen samenbrengen van alle disciplines zoals huisvesting, zorg, onderwijs, werk en veiligheid. En voor een goede coördinatie en besluitvorming op hoogambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau over alle benodigde maatregelen en voorzieningen, in samenwerking met de betrokken private en publieke partners. De nationale crisisstructuur wordt gecoördineerd door de NCTV.

Er zijn in deze periode bijna 50.000 opvangplekken gerealiseerd. Inmiddels zijn het nieuwe programma directoraat-generaal Oekraïense ontheemden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Opvangorganisatie Oekraïne van start. Hiermee is ook voor de langere termijn de coördinatie van de opvang en de samenwerking met gemeenten, veiligheidsregio’s, maatschappelijke spelers en de private sector geborgd. Daarom is vanaf dinsdag 10 mei 2022 de nationale crisisstructuur overgegaan in een specifieke crisisstructuur.

Specifieke crisisstructuur

De coördinatie en besluitvorming vindt vanaf nu plaats in de Ministeriele Commissie Migratie en Samenleving (MCMS) en het voorportaal, de Ambtelijke Commissie Migratie en Samenleving (ACMS). De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is de verantwoordelijke en coördinerende bewindspersoon. Het programma directoraat-generaal Oekraïense ontheemden geeft invulling aan deze coördinerende rol van de staatssecretaris. In de specifieke crisisstructuur kan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, in samenhang met het brede asielvraagstuk en de opvang van vluchtelingen uit andere landen, worden gecoördineerd.

Als de situatie daartoe aanleiding geeft, kan de nationale crisisstructuur op ieder moment weer worden geactiveerd.

Rol NCTV

De oorlog in Oekraïne kan van invloed zijn op onze nationale veiligheid. Als NCTV blijven we een rol spelen in de samenwerking tussen allerlei betrokken organisaties. In deze uitlegvideo vind je antwoord op de vraag: hoe gaat dat in z'n werk?