Tussentijdse evaluatie Nationale Veiligheid Strategie 2019

In de zomer van 2019 zag de Nationale Veiligheid Strategie (NVS 2019) het licht. Het uitbrengen van de NVS markeerde de start van een meerjarige cyclus. Onderdeel van die cyclus is deze tussentijdse evaluatie (midterm review), waarin het kabinet de ontwikkelingen op het gebied van nationale veiligheid sinds het uitkomen van de NVS nader beschouwt. Ten opzichte van 2019 laat deze tussentijdse evaluatie van de NVS, de midterm review, geen onverwacht beeld zien over dreigingen en risico’s. Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is met onze nationale veiligheid. Onze veiligheidssituatie is verder verslechterd.