Nationaal Crisisplan Elektriciteit 2021

Het Nationaal Crisisplan Elektriciteit biedt handvatten voor een steeds duurzamer wordend energiesysteem. Wat verandert er nu dit systeem ook almaar complexer wordt? Wat voor effecten heeft dat voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en haar partners? En mochten we geconfronteerd worden met elektriciteitsuitval, hoe vangen we de maatschappelijke gevolgen dan zo goed mogelijk op? Welke keuzes moeten er worden gemaakt?