Handboek crisisbeheersing voor de Caribische delen van het Koninkrijk

Als de Caribische delen van het Koninkrijk worden getroffen door een ramp of crisis en bijstand vanuit Europees Nederland is geboden, dan is in Europees Nederland het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC) van toepassing.