Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen

Het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen beschrijft op hoofdlijnen de nationale uitgangspunten en (samenwerkings-)afspraken bij de gezamenlijke aanpak van alle burger- en militaire luchtvaartongevallen in het binnenland en van burgerluchtvaartongevallen met Nederlandse slachtoffers in het buitenland.