Werken bij de NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security en crisisbeheersing en dient de nationale veiligheid. Daarbij werkt de NCTV samen met publieke en private partners, nationaal en internationaal: politie, defensie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, veiligheidsregio’s, departementen, gemeenten, bedrijfsleven en wetenschap.

De NCTV is een krachtige, invloedrijke en verbindende autoriteit die deze partijen verbindt en vraagt de juiste maatregelen te nemen.

Voor de komende jaren heeft de NCTV drie maatschappelijke opgaven gedefinieerd. De NCTV werkt met publieke en private partners verder aan het realiseren van deze maatschappelijke opgaven: 

  • Aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden.
  • Nederland digitaal veilig maken.
  • Nederland weerbaar maken tegen dreiging door statelijke actoren.

Deze maatschappelijke opgaven hebben ook hun vertaalslag naar de interne organisatie: focus, slagkracht en gericht op kennis. De NCTV ontwikkelt zich tot een compacte en wendbare organisatie met programma’s en projecten, goede samenwerking en zorg voor medewerkers.De maatschappelijke opgaves van de NCTV zijn meerjarig tijdelijk van aard. Medewerkers van de NCTV worden daarom geacht over de kwaliteiten te beschikken en de bereidheid te hebben om in de volle breedte van de NCTV werkzaam te zijn. Jaarlijks wordt door middel van matching de beschikbare capaciteit en competenties gekoppeld aan de behoeftes in een jaarplan. Daarbij wordt iedere medewerker jaarlijks gevraagd zijn of haar voorkeur op te geven voor een programma binnen de NCTV.

Veiligheidsonderzoek

Functies bij de NCTV zijn aangewezen als vertrouwensfunctie. Dat betekent dat u, voordat u in dienst kunt treden, een veiligheidsonderzoek moet ondergaan. Het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Vacatures

Vacatures van de NCTV vindt u op de wervingssites van de Rijksoverheid. Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

Werken voor Nederland (werken voor de Rijksoverheid)

Werken voor Nederland (werken voor Justitie en Veiligheid)

Werken voor Nederland (stages)

Werken bij de Overheid