Betrokken ministeries en verantwoordelijkheden

De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totstandkoming en uitvoering van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). 

De volgende andere ministeries zijn bij dit proces betrokken:

 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Het ministerie van Defensie
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Het ministerie van Financiën
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministeries vervullen onder andere de volgende taken bij de totstandkoming en uitvoering van de Wbni:

 • Het aanmerken van vitale processen en daarbinnen de vitale aanbieders;
 • Het doen van voorstellen ten behoeve van de aanwijzing van aanbieders van een essentiële dienst (AED’s) en andere aangewezen vitale aanbieders (AAVA’s) in het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni);
 • Het aanwijzen van de toezichthoudende diensten;
 • De nadere invulling van de meldplicht en de zorgplicht.