Digitaal veilige hard- en software

Nederland loopt voorop in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software.

Door de opmars van het Internet of Things worden steeds meer apparaten aan het internet verbonden. Het is belangrijk dat iedereen deze producten digitaal veilig en vertrouwd kan gebruiken, niet alleen voor de eigen digitale veiligheid, maar ook voor onze samenleving als geheel. Door kwetsbaarheden in hard- en software van een apparaat, kunnen kwaadwillende partijen zich daar namelijk eenvoudig toegang toe verschaffen, en via dat apparaat tot het netwerk waar het deel van uitmaakt.

Gebruikers en aanbieders van digitale producten houden vaak geen of onvoldoende rekening met de potentieel schadelijke effecten voor anderen, als gevolg van hun eigen handelen. Met alle gevolgen van dien, zoals het misbruik van het apparaat voor DDoS-aanvallen, het manipuleren van de werking van het apparaat of de diefstal van informatie die erop is opgeslagen.

Digitale veiligheid van hard- en software komt niet vanzelf tot stand. Aanbieders van hard- en software lossen niet altijd alle digitale veiligheidsrisico’s op die met hun processen en productie gepaard gaan. Gebruikers hebben nauwelijks middelen om een goede inschatting te kunnen maken van het digitale veiligheidsniveau van een apparaat dat aan het internet is verbonden. Zelfs als ze deze kennis wel hebben, blijft het lastig om deze inschatting te kunnen maken. Gebruikers moeten daarom door middel van het bieden van instrumenten die inspelen op het gedrag van gebruikers, in staat worden gesteld (‘empowered’ worden) om de digitale veiligheid van hard- en software te kunnen doorgronden. Hierbij speelt onderzoek naar de effectiviteit van voorlichtingscampagnes op veilig gedrag van een gebruiker een belangrijke rol.