Cybersecurity kennisontwikkeling

Nederland is toonaangevend op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling.

Kennis is in Nederland een groot goed. Onze maatschappij is afhankelijk van het ontwikkelen en toepassen van kennis. Dit geldt in het bijzonder voor een digitaal veilige maatschappij en daarom zijn ambities op het gebied van kennisontwikkeling onmisbaar in de NCSA.

Er is urgentie geboden om hoogwaardige cybersecurity kennisontwikkeling in Nederland in stand te houden en te verdiepen. Het versterken van voldoende en hoogwaardige ontwikkeling van zowel fundamenteel als toegepast cybersecurity onderzoek is hiervoor cruciaal. Cybersecurity kennisontwikkeling is nodig om maatregelen te kunnen treffen tegen bestaande en nieuwe digitale dreigingen. Bovendien voorkomt een hoogwaardige eigen autonome kennispositie een te grote afhankelijkheid van cybersecurity expertise en cybersecurity oplossingen uit andere landen. Cybersecurity kennisontwikkeling geldt niet alleen voor bètawetenschappen, maar ook voor alfa en gamma. Het gaat om zowel gericht als interdisciplinair onderzoek, waarbij wordt gekeken naar oplossingen voor de korte en de lange termijn en. Het is hierbij van het grootste belang dat wordt gekeken naar de gehele kennisketen.