Nationale Veiligheid Strategie

Nationale veiligheid is een dynamisch en veelzijdig begrip, dat vraagt om een aanpak die robuust en flexibel is. In de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) staat wat de nationale veiligheidsbelangen zijn die we moeten beschermen, hoe die belangen op dit moment worden bedreigd en op welke wijze we deze risico’s en dreigingen het hoofd bieden.

Met de strategische cyclus van de Nationale Veiligheid Strategie, die dit proces iedere drie jaar herhaalt, is Nederland in staat om zich te blijven beschermen tegen de ontwikkeling van dreigingen en risico’s en wordt de nationale veiligheidsaanpak toekomstbestendig versterkt. De NVS vervult op deze wijze de functie van strategische agenda, die in kaart brengt welke dreigingen en risico’s de nationale veiligheid bedreigen en in hoeverre er is voorzien in een integrale aanpak om de dreiging te verminderen en de weerbaarheid te vergroten. Deze inzet kan in de loop der tijd zodoende veranderen, en heeft daarmee een flexibel karakter.

Versterkte aanpak van risico’s en dreigingen

De huidige ontwikkeling van risico’s en dreigingen laat zien dat de volgende veiligheidsvraagstukken vragen om een versterkte aanpak:

Onverminderde inzet op weerbaarheid

De ontwikkeling van dreigingen en risico’s laat zien dat onderstaande veiligheidsvraagstukken een onverminderde inzet vragen:

De cyclus van de nationale veiligheid

Met deze NVS start een nieuwe strategische cyclus, die periodiek wordt herhaald om continu te toetsen of de bescherming van de nationale veiligheidsbelangen in de pas loopt met ontwikkelingen van dreigingen en risico’s die de nationale veiligheid kunnen raken. In de NVS staat wat de belangen zijn die we moeten beschermen, hoe die belangen op dit moment worden bedreigd en op welke wijze we deze dreigingen of risico’s het hoofd bieden.