Maatschappelijke stabiliteit

Verschillende (Rijkspartners), waaronder de NCTV, hebben de handen ineen geslagen om het leeraanbod op thema's als radicalisering, polarisatie of problematisch gedrag te bundelen. De website maatschappelijkestabiliteit.nl biedt één centrale ingang met meer dan 120 verwijzingen naar het leer- en ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Daarmee zijn alle publicaties, trainingen en contactpunten op het gebied van maatschappelijke stabiliteit van verschillende (overheids)organisaties gebundeld, meer toegankelijk en inzichtelijk. Hierdoor kunnen we beter werken aan maatschappelijke stabiliteit.

Het aanbod is er vooral op gericht op gemeente- of andere (publieke) professionals, om maatschappelijke stabiliteit in de samenleving te bevorderen.

Initiatief

Het leeraanbod is een initiatief van de deelnemende (rijks)partners, BZK, JenV (inclusief de NCTV), SZW (ESS, Taskforce Problematisch gedrag en Platform JEP), VNG, NGB, Wethoudersvereniging, LSE, KIS en ROR.

Website

Ga direct naar de website Leeraanbod maatschappelijkestabiliteit.nl