Landelijke agenda crisisbeheersing

Rijk en veiligheidsregio’s willen goed voorbereid blijven op toekomstige risico’s onder meer door het ontwikkelen van één vernieuwd wettelijk kader voor het crisisstelsel als geheel. Binnen dat ene stelsel gaan de ministeries, veiligheidsregio’s en andere betrokken publieke en partners de gezamenlijke ambities en activiteiten bundelen in een meerjarige landelijke agenda crisisbeheersing inclusief landelijke doelstellingen. Deze agenda is ook bedoeld als instrument voor het bepalen van en sturen op de gezamenlijke richting en focus en voor het stellen van prioriteiten. Het streven is de eerste landelijke agenda eind 2023 aan de Tweede Kamer aan te bieden.