Cybersecuritybeeld Nederland 2023

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2023 (CSBN 2023) biedt inzicht in de digitale dreiging, de belangen die daardoor kunnen worden aangetast, de digitale weerbaarheid en tot slot digitale risico’s. Daarnaast heeft het CSBN 2023 tot doel om inzicht te geven in mogelijke veranderingen in de strategische thema’s die in CSBN 2022 zijn uitgewerkt. Deze thema’s vormden een inhoudelijke basis voor de Nederlandse Cybersecurity Strategie 2022-2028. Dit CSBN vormt een inhoudelijke basis voor de evaluatie van het daarvan afgeleide actieplan.