Kamerbrief Beleidsreactie Cybersecuritybeeld Nederland 2021 en voortgangsrapportage Nederlandse Cybersecurity Agenda

In de bijlage vindt u het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN2021) en de reactie van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus hierop. Verder informeert hij over de voortgang van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA).