Aanmelden nieuwsbrieven updates NCTV

De eenheid Communicatie van NCTV werkt veel samen met partnerorganisaties op het gebied van crisiscommunicatie of nationale veiligheid. Via dit formulier kunt u zich aanmelden om op de hoogte blijven via updates. U kunt kiezen uit de update van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie over Covid 19 en/of voor algemene updates over communicatie-activiteiten van de NCTV.

Nieuwsbrieven/updates van de NCTV

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor het toezenden van de door u met ‘ja’ ingevulde onderwerpen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens voor het toezenden van de door u met ‘ja’ ingevulde onderwerpen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor het toezenden van de door u met ‘ja’ ingevulde onderwerpen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang als de door u met ‘ja’ ingevulde onderwerpen van toepassing zijn.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *