Inventarisatie thema's

De Kern Analyse (KA) van de NCTV is gestart met de voorbereidingen voor het CSBN 2022. Een stap daarin is het ophalen van input voor een inhoudelijke probleemanalyse. Die analyse vormt de basis voor het CSBN, maar dient ook als input voor de nieuwe strategie.

Voor de inhoudelijke probleemanalyse ontvangen we graag uw input over inhoudelijke thema’s. Op basis daarvan kunnen we een visie ontwikkelen en strategische uitgangspunten bepalen. Denk bij inhoudelijke thema’s bijvoorbeeld aan: “Cyberaanvallen voor verkrijging geopolitieke voordelen”. Het gaat in deze inventarisatie niet om beleidsmatige thema’s zoals het Landelijk Dekkend Stelsel.

Om eventuele toelichting te kunnen vragen op uw antwoorden, vragen wij uw contactgegevens.

Om eventuele toelichting te kunnen vragen op uw antwoorden, vragen wij uw contactgegevens.

Om eventuele toelichting te kunnen vragen op uw antwoorden, vragen wij uw contactgegevens.

vragen 1
vragen 2
vragen 3
vragen 4

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Om eventuele toelichting te kunnen vragen op uw antwoorden, vragen wij uw contactgegevens. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor dit doeleinde, gegevens worden niet gedeeld en na verwerking niet bewaard en vervolgens vernietigd. In de eindrapportage zijn uw antwoorden niet herleidbaar naar u of uw organisatie.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om eventuele toelichting te kunnen vragen op uw antwoorden, vragen wij uw contactgegevens. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor dit doeleinde, gegevens worden niet gedeeld en na verwerking niet bewaard en vervolgens vernietigd. In de eindrapportage zijn uw antwoorden niet herleidbaar naar u of uw organisatie.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw contactgegevens worden tijdelijk opgeslagen in een bestand en uw bijdrage wordt tevens verstuurd aan het team van KA. Na verwerking van uw gegevens zullen zo snel mogelijk de contactgegevens losgekoppeld van uw antwoorden en verwijderd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na het eventuele contactmoment worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd. Zo spoedig als mogelijk (en uiterlijk 31-01-2022) zijn de gegevens niet meer voor ons beschikbaar.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *