Hoofdrapport Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024

Voor u ligt de Verdieping op de Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024. Dit document is opgesteld door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Trendanalyse brengt de belangrijkste ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in kaart en dient daarmee als onderbouwing voor het actualiseren van de implemantatie van Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. De Trendanalyse zelf bouwt voort op de bevindingen uit de in 2022 door het ANV opgestelde Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid.