Fenomeenanalyse 'Memes als online wapen'

In deze fenomeenanalyse wordt beschreven welke rol memes hebben voor extreemrechts. Onder ‘extreemrechts’ vallen, overeenkomstig het gebruik van de term in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), zowel extreemrechtse activisten als rechts-extremisten en rechts-terroristen. Allen handelen vanuit extreemrechts gedachtegoed, waartoe denkbeelden worden gerekend als vreemdelingenhaat (inclusief: antisemitisme en antimoslims), haat jegens vreemde (cultuur)elementen en ultranationalisme. De analyse draagt bij aan het herkennen, begrijpen en duiden van memes. Hiervoor is gebruik gemaakt van (semi-)wetenschappelijke literatuur, journalistieke bronnen en interviews met deskundigen.