Nationale Extremismestrategie 2024-2029

Extremisten ondermijnen onze rechtstaat en onze manier van samenleven, samen de democratische rechtsorde genoemd. Hoewel het kabinet er alles aan doet om extremisme tegen te gaan, zullen in een open samenleving altijd extremistische denkbeelden te vinden zijn. De samenleving en onze rechtsstaat zijn weerbaar en kunnen een zekere mate van dreiging aan. Maar als extremisme niet goed herkend wordt of als de samenleving er niet goed mee om kan gaan, groeit de bedreiging voor onze democratische rechtsorde.