Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid

Deze Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa) gaat over dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten. We signaleren de dreigingen en geven een risico-inschatting wat de impact van deze dreigingen is voor de nationale veiligheid. Het overzicht van al die verschillende dreigingen en
de bijbehorende risico’s kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie (RbVS).