TK-brief Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn volgens schattingen van UNHCR nu ongeveer anderhalf miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het grootste deel van deze vluchtelingen verblijft op dit moment in de buurlanden om Oekraïne. Vooralsnog is een beperkt deel doorgereisd naar de rest van Europa waaronder Nederland. De opgave om deze groep op te vangen, tegen de achtergrond van het geweld in Oekraïne, is voor Europa en voor Nederland een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hiertoe zal vanuit heel Nederland, op alle niveaus van persoonlijk initiatief tot alle overheidslagen een serieuze inspanning worden gevraagd en gepleegd.