Integrale aanpak nationale veiligheid

Nederland is door zijn open samenleving in combinatie met verslechterde geopolitieke verhoudingen kwetsbaar. Ter bescherming van onze vrijheden, welvaart, openheid en internationale positie is een integrale aanpak van veiligheid essentieel, als bouwsteen van beleid.