Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid

Het kabinet heeft in 2018 besloten om een meerjarige Nationale Veiligheidsstrategie (NVS) te ontwikkelen. Om deze strategie te kunnen opstellen, bestaat er behoefte aan inzicht in de belangrijkste risico’s voor de nationale veiligheid van Nederland in de komende jaren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft daarom het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) de opdracht gegeven om een geïntegreerde risicoanalyse op te leveren.